Anunturi de interes public

Anunt privind Scoala Gimanaziala sat Margaritesti, com. Voineasa, Judetul Olt, care va invita sa participati la procedura de achizitie pentru atribuirea unui contract de prestari servicii de catering

MAI MULT
Primaria Voineasa

Anunt atribuire contract prestari servicii - Servicii organizare tabere de vara pentru proiectul Happy - Servicii educationale integrate in comuna Voineasa

MAI MULT
Primaria Voineasa

Caiet de sarcini Servicii de organizare tabere de vara

MAI MULT
Primaria Voineasa

Invitatie de participare la procedura de achizitii pt atribuirea contractului de prestare servicii - servicii de organizare tabere de vara

MAI MULT
Primaria Voineasa

Anunt achizitie kit consiliere profesionala in cadrul proiectului Integra - Servicii comunitare integrate in comuna Voineasa, Olt

MAI MULT
Primaria Voineasa

Anunt atribuire contract prestari servicii de catering la activitatile de utilizare a instrumentelor informatice

MAI MULT
Primaria Voineasa

Anunt atribuire contract prestari servicii de catering pentru participantii la training-urile de antreprenoriat

MAI MULT
Primaria Voineasa

Anunt organizare concurs ocupare post de inspector clasa I grad profesional principal

MAI MULT
Primaria Voineasa

Anunt organizare examen pt 2 functii de inspector clasa I grad profesional principal in inspetor clasa I grad profesional superior

MAI MULT
Primaria Voineasa

Anunt atribuire contract prestari servicii de catering pentru participantii la activitatile de terapie ocupationala

MAI MULT
Primaria Voineasa

Anunt atribuire contract prestari servicii de catering pentru participantii la activitatile de voluntariat

MAI MULT
Primaria Voineasa

Anunt atribuire contract prestari servicii de catering pentru participantii la campaniile medico-sociale

MAI MULT
Primaria Voineasa

Anunt atribuire contract prestari servicii de catering pentru participantii la sedintele de consiliere si orientare profesionala

MAI MULT
Primaria Voineasa

Anunt atribuire contract prestari servicii specializate de consiliere profesionala

MAI MULT
Primaria Voineasa

Anunt atribuire contract prestari servicii de catering pentru participantii la campaniile medicale

MAI MULT
Primaria Voineasa

Anunt atribuire contract de prestari servicii "Servicii de organizare tabere de vara" Scoala Gimnaziala Margaritesti

MAI MULT
Primaria Voineasa

Anunt atribuire contract prestari servicii privind achizitia de "Servicii de catering pt asigurarea hranei participantilor la activ. educ. "Scoala dupa scoala" si "Scoala de vara" pt Scoala Gimnaziala Margaritesti"

MAI MULT
Primaria Voineasa

Anunt organizare concurs de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functia de inspector clasa I grad superior

MAI MULT
Primaria Voineasa

Anunt referitor la aprobarea normelor prvind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici

MAI MULT
Primaria Voineasa

Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector clasa I grad profesional asistent compartiment achizitii publice

MAI MULT
Primaria Voineasa

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - proiect Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale

MAI MULT

Anunt de atribuire contract de servicii organizare tabere

MAI MULT

Anunt de atribuire contract de servicii de organizare tabara scolara de vara - Proiect Happy - Servicii educationale integrate

MAI MULT

Anunt de atribuire contract - Servicii de Consiliere Scolara

MAI MULT

Anunt atribuire servicii de organizare tabara scolara de vara - Servicii educationale integrate in comuna Voineasa, judetul Olt

MAI MULT

Anunt organizare licitatie publica concesionare bun - grajd animale, teren de 10084mp si constructie in suprafata de 797mp - proprietate privata a Comunei Voineasa

MAI MULT

Comunicat de presa - HAPPY - Servicii educationale integrate POCU

MAI MULT

Anunt inscriere in Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea Apelor Uzate al comunei Voineasa

MAI MULT

Anunt organizare licitatie publica concesiune bun imobil teren extravilan in suprafata de 160.382 mp aflat in proprietatea privata a Comunei Voineasa,judetul Olt

MAI MULT

Anunt privind organizarea licitatiei publice pentru concesiune bunuri imobile - terenuri extravilane,categorie de folosinta pasuni,aflate in prop. privata a Comunei Voineasa

MAI MULT

Anunt dezbatere proiect de hotarare privind stabilirea salariilor functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2023

MAI MULT

Aviz nr 3144 din 18.10.2022

MAI MULT
Primaria Voineasa

Aviz nr 3152 din 18.10.2022

MAI MULT
Primaria Voineasa

Extras de carte funciara pentru informare nr 51163

MAI MULT
Primaria Voineasa

CLARIFICARI CONCESIUNE nr 766 din 01.03.2023

MAI MULT
Primaria Voineasa

Anunt privind organizarea licitatiei publice pentru concesionarea prin licitatie publica a bunurilor imobile-terenuri extravilane, categoria de folosinta pasuni,aflate in prop.privata a Comunei Voineasa

MAI MULT

Clarificari anunt privind organizarea licitatiei publice pentru concesionarea prin licitatie publica a bunurilor imobile-terenuri extravilane, categoria de folosinta pasuni,aflate in prop.privata

MAI MULT

Anunt de atribuire contract de achizitie - Servicii de organizare tabara scolara de vara - Proiect Integra - Servicii comunitare integrate in Comuna Voineasa, jud.Olt

MAI MULT

Anunt privind organizarea licitatiei publice pentru concesionarea prin licitatie publica a bunurilor imobile - terenuri extravilane,categoria de folosinta pasuni aflate in prop.privata a comunei

MAI MULT

Anunt privind organizarea licitatiei publice pentru concesionarea prin licitatie publica a bunului prop. publica teren in suprafata de 1347 mp si constructia C1-Camin cultural in supraf. de 116 mp

MAI MULT

Comunicat de presa lansare proiect C10-I3-453 cu titlul - Reabilitate sediu primarie in comuna Voineasa judetul Olt

MAI MULT

Stiri MDRAP

Ultimele stiri
      Solicitare informatii / Legislatie